• Czcionka:
  • Kontrast:
Postać Nommo, nieznany (lobolobane)
Postać Nommo, nieznany (lobolobane)
Szafa żywnościowa, nieznany (stolarz)
Szafa żywnościowa, nieznany (stolarz)
443 Gr. Zicker, Hänsel, Magdalene (czynna około 1932-1938); Holsten, Robert (1862-1954)
443 Gr. Zicker, Hänsel, Magdalene (czynna około 1932-1938); Holsten, Robert (1862-1954)
Kamień Pomorski, Burkhardt, Robert (1874-1954); Holsten, Robert (1862-1954)
Kamień Pomorski, Burkhardt, Robert (1874-1954); Holsten, Robert (1862-1954)
Matryca do drukowania tkanin, nieznany
Matryca do drukowania tkanin, nieznany
Maria ze sceny Zwiastowania, nieznany
Maria ze sceny Zwiastowania, nieznany
Naszyjnik kołnierzowaty
Naszyjnik kołnierzowaty
531 Łubno, Holsten, Robert (1862-1954)
531 Łubno, Holsten, Robert (1862-1954)
Nowe Worowo, Holsten, Robert (1862-1954) (badacz); Holsten, Robert (1862-1954) (badacz)
Nowe Worowo, Holsten, Robert (1862-1954) (badacz); Holsten, Robert (1862-1954) (badacz)
Fetysz ziemi, nieznany (lobolobane)
Fetysz ziemi, nieznany (lobolobane)
Topór kamienny, nieznany
Topór kamienny, nieznany
Portret matki, Boznańska Olga (1865–1940) (malarz)
Portret matki, Boznańska Olga (1865–1940) (malarz)
Kopia naszyjnika koronowatego typu I (Kostrzewski), nieznany
Kopia naszyjnika koronowatego typu I (Kostrzewski), nieznany
Dolorosa , Geiger, Willi (1878-1971) (grafik)
Dolorosa , Geiger, Willi (1878-1971) (grafik)
łyżka chrzcielna, Timm Johann Friedrich 1728-1782
łyżka chrzcielna, Timm Johann Friedrich 1728-1782
Obiekt numer MNS/AF/2786
Obiekt numer MNS/E/347
Obiekt numer MNS/ADA-M/103
Obiekt numer MNS/ADA-M/203
Obiekt numer MNS/E/531
Obiekt numer MNS/Szt/1047
Obiekt numer MNS/A/22113
Obiekt numer MNS/ADA-M/148
Obiekt numer MNS/ADA-M/338
Obiekt numer MNS/AF/6505
Obiekt numer MNS/A/5771
Obiekt numer MNS/SE-M/366
Obiekt numer MNS/A/7077
Obiekt numer MNS/Graf/986
Obiekt numer MNS/H/970

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Muzeum Narodowe w Szczecinie, będące spadkobiercą sto siedemdziesięcioletniej tradycji muzealnictwa pomorskiego, wyrosło z późnośredniowiecznej i nowożytnej tradycji kolekcjonerskiej władców Księstwa Pomorskiego z dynastii Gryfitów oraz inicjatywy i pasji dziewiętnastowiecznego bogatego mieszczaństwa  nadodrzańskiej metropolii. Dziś dynamicznie rozwijająca się z myślą o licznie odwiedzających Gościach instytucja sprawuje opiekę nad blisko stu pięćdziesięcioma tysiącami muzealiów, wśród których znajdują się dzieła sztuki dawnej, prace klasyków nowoczesności i współczesnych twórców, zabytki archeologiczne, nautyczne, etnograficzne, w tym największy w Polsce zespół świadectw kultury materialnej krajów pozaeuropejskich oraz świadectwa dawnej i nowszej historii Szczecina i Pomorza Zachodniego. 

Szczecińskie Muzeum Narodowe w ramach własnych stałych ekspozycji oraz przygotowywanych każdego roku wystaw czasowych prezentuje publicznie ledwie kilka tysięcy muzealiów ze swych bogatych zasobów. By udostepnić więcej muzealiów i wiedzy  o nich, a także sprostać zmieniającym się oczekiwaniom i potrzebom użytkowników wirtualnego świata online, którzy coraz częściej szukają pierwszego kontaktu z muzealium w wersji cyfrowej, Muzeum Narodowe w Szczcinie postanowiło stworzyć cyfrową wersję muzem, udostępniając posiadane zasoby online.

By osiągnąć ów cel Muzeum Narodowe w Szczecinie we współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz czterema innymi polskimi instytucjami muzealnymi (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Lubelskim w Lublinie oraz Muzeum – Zamek w Łańcucie) realizuje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”) projekt www.muzeach. Służy on nie tylko zdigitalizowaniu muzealnych zbiorów, odpowiedniemu, zestandaryzowanemu procesowi tworzenia cyfrowej dokumentacji wizualnej poszczególnych muzealiów (m.in. spójne zasady zarządzania kolorem, oświetleniem, czy kompozycją w trakcie wykonywania dokumentacji fotograficznej oraz ujednoliconie terminologiczne przy opracowaniu danych opisowych).

gmachy MNS