• Czcionka:
  • Kontrast:
Stolik
Stolik
Maska rozbójnika z rekwizytami tanecznymi, nieznany
Maska rozbójnika z rekwizytami tanecznymi, nieznany
Pochewka noża, nieznany
Pochewka noża, nieznany
Bransoleta żmijowata, nieznany
Bransoleta żmijowata, nieznany
Wapnica, Wehrmann, Martin (1861-1937); Holsten, Robert (1862-1954)
Wapnica, Wehrmann, Martin (1861-1937); Holsten, Robert (1862-1954)
Borne Sulinowo, Holsten, Robert (1862-1954) (badacz); Holsten, Robert (1862-1954) (badacz)
Borne Sulinowo, Holsten, Robert (1862-1954) (badacz); Holsten, Robert (1862-1954) (badacz)
Moneta gruby fenig
Moneta gruby fenig
500 000 marek, Magistrat miasta Koszalina (emitent)
500 000 marek, Magistrat miasta Koszalina (emitent)
Żabowo, Bosse, Heinrich (1882-1958) (badacz); Holsten, Robert (1862-1954) (badacz)
Żabowo, Bosse, Heinrich (1882-1958) (badacz); Holsten, Robert (1862-1954) (badacz)
Rdzeń naciskowy podstożkowy
Rdzeń naciskowy podstożkowy
Zamek do drzwi z kluczem, nieznany (kowal)
Zamek do drzwi z kluczem, nieznany (kowal)
Pierścień, nieznany
Pierścień, nieznany
Dukat, Stanisław August Poniatowski, król polski, wielki książę litewski (1732-1798) (emitent); Efraim Brenn (mincmistrz)
Dukat, Stanisław August Poniatowski, król polski, wielki książę litewski (1732-1798) (emitent); Efraim Brenn (mincmistrz)
Bransoleta taśmowata
Bransoleta taśmowata
Kamień Pomorski, Burkhardt, Robert (1874-1954); Holsten, Robert (1862-1954)
Kamień Pomorski, Burkhardt, Robert (1874-1954); Holsten, Robert (1862-1954)
Obiekt numer MNS/H/265
Obiekt numer MNS/AF/6508/A-C
Obiekt numer MNS/A/21302
Obiekt numer MNS/A/20439/2
Obiekt numer MNS/ADA-M/447
Obiekt numer MNS/ADA-M/375
Obiekt numer MNS/H/856/12
Obiekt numer MNS/B/1360
Obiekt numer MNS/ADA-M/294
Obiekt numer MNS/A/236/3
Obiekt numer MNS/AF/7201/a-b
Obiekt numer MNS/H/893/2
Obiekt numer MNS/N/15501
Obiekt numer MNS/A/22080/3
Obiekt numer MNS/ADA-M/203

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Muzeum Narodowe w Szczecinie, będące spadkobiercą sto siedemdziesięcioletniej tradycji muzealnictwa pomorskiego, wyrosło z późnośredniowiecznej i nowożytnej tradycji kolekcjonerskiej władców Księstwa Pomorskiego z dynastii Gryfitów oraz inicjatywy i pasji dziewiętnastowiecznego bogatego mieszczaństwa  nadodrzańskiej metropolii. Dziś dynamicznie rozwijająca się z myślą o licznie odwiedzających Gościach instytucja sprawuje opiekę nad blisko stu pięćdziesięcioma tysiącami muzealiów, wśród których znajdują się dzieła sztuki dawnej, prace klasyków nowoczesności i współczesnych twórców, zabytki archeologiczne, nautyczne, etnograficzne, w tym największy w Polsce zespół świadectw kultury materialnej krajów pozaeuropejskich oraz świadectwa dawnej i nowszej historii Szczecina i Pomorza Zachodniego. 

Szczecińskie Muzeum Narodowe w ramach własnych stałych ekspozycji oraz przygotowywanych każdego roku wystaw czasowych prezentuje publicznie ledwie kilka tysięcy muzealiów ze swych bogatych zasobów. By udostepnić więcej muzealiów i wiedzy  o nich, a także sprostać zmieniającym się oczekiwaniom i potrzebom użytkowników wirtualnego świata online, którzy coraz częściej szukają pierwszego kontaktu z muzealium w wersji cyfrowej, Muzeum Narodowe w Szczcinie postanowiło stworzyć cyfrową wersję muzem, udostępniając posiadane zasoby online.

By osiągnąć ów cel Muzeum Narodowe w Szczecinie we współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz czterema innymi polskimi instytucjami muzealnymi (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Lubelskim w Lublinie oraz Muzeum – Zamek w Łańcucie) realizuje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”) projekt www.muzeach. Służy on nie tylko zdigitalizowaniu muzealnych zbiorów, odpowiedniemu, zestandaryzowanemu procesowi tworzenia cyfrowej dokumentacji wizualnej poszczególnych muzealiów (m.in. spójne zasady zarządzania kolorem, oświetleniem, czy kompozycją w trakcie wykonywania dokumentacji fotograficznej oraz ujednoliconie terminologiczne przy opracowaniu danych opisowych).

gmachy MNS