• Czcionka:
  • Kontrast:
Bransoleta męska, nieznany (kowal)
Bransoleta męska, nieznany (kowal)
Krajobraz huculski; Pejzaż huculski, Krcha Emil (1894–1972) (malarz)
Krajobraz huculski; Pejzaż huculski, Krcha Emil (1894–1972) (malarz)
Narzędzie nakopalniane
Narzędzie nakopalniane
Głowa starego mężczyzny, Tiepolo, Giambattista (1696-1770) (rysownik)
Głowa starego mężczyzny, Tiepolo, Giambattista (1696-1770) (rysownik)
Zapinka
Zapinka
Mistrz Niemiec, Ehmsen, Heinrich (Kiel 1886-Berlin 1964) (rytownik)
Mistrz Niemiec, Ehmsen, Heinrich (Kiel 1886-Berlin 1964) (rytownik)
Postać przodka, nieznany (lobolobane)
Postać przodka, nieznany (lobolobane)
Glava Krista, Rosandić Toma (1878–1948) (rzeźbiarz)
Glava Krista, Rosandić Toma (1878–1948) (rzeźbiarz)
609 Kłanino, Holsten, Robert (1862-1954) (inicjator); Schulz, Franz Erdmann (?-1962) (badacz)
609 Kłanino, Holsten, Robert (1862-1954) (inicjator); Schulz, Franz Erdmann (?-1962) (badacz)
Kłonia jednorękojeściowa, nieznany
Kłonia jednorękojeściowa, nieznany
Postać kobiety z dziećmi, nieznany (lobolobane)
Postać kobiety z dziećmi, nieznany (lobolobane)
Tablica reklamowa
Tablica reklamowa
Wyrazy, Jarema Maria (1908–1958) (malarz)
Wyrazy, Jarema Maria (1908–1958) (malarz)
317 Darłowo, Holsten, Robert (1862-1954) (inicjator); Rosenow, Karl (1873-1958) (badacz); Beyersdorff, Willi (czynny około 1918-1939) (badacz)
317 Darłowo, Holsten, Robert (1862-1954) (inicjator); Rosenow, Karl (1873-1958) (badacz); Beyersdorff, Willi (czynny około 1918-1939) (badacz)
Półtylczak
Półtylczak
Obiekt numer MNS/AF/1477
Obiekt numer MNS/SE-M/169
Obiekt numer MNS/A/19746/1
Obiekt numer MNS/Rys/616
Obiekt numer MNS/A/21119/6
Obiekt numer MNS/Graf/978
Obiekt numer MNS/AF/7237
Obiekt numer MNS/Szt/676
Obiekt numer MNS/ADA-M/173
Obiekt numer MNS/E/93
Obiekt numer MNS/AF/7207
Obiekt numer MNS/H/772
Obiekt numer MNS/Sp/182
Obiekt numer MNS/ADA-M/58
Obiekt numer MNS/A/237/1

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Muzeum Narodowe w Szczecinie, będące spadkobiercą sto siedemdziesięcioletniej tradycji muzealnictwa pomorskiego, wyrosło z późnośredniowiecznej i nowożytnej tradycji kolekcjonerskiej władców Księstwa Pomorskiego z dynastii Gryfitów oraz inicjatywy i pasji dziewiętnastowiecznego bogatego mieszczaństwa  nadodrzańskiej metropolii. Dziś dynamicznie rozwijająca się z myślą o licznie odwiedzających Gościach instytucja sprawuje opiekę nad blisko stu pięćdziesięcioma tysiącami muzealiów, wśród których znajdują się dzieła sztuki dawnej, prace klasyków nowoczesności i współczesnych twórców, zabytki archeologiczne, nautyczne, etnograficzne, w tym największy w Polsce zespół świadectw kultury materialnej krajów pozaeuropejskich oraz świadectwa dawnej i nowszej historii Szczecina i Pomorza Zachodniego. 

Szczecińskie Muzeum Narodowe w ramach własnych stałych ekspozycji oraz przygotowywanych każdego roku wystaw czasowych prezentuje publicznie ledwie kilka tysięcy muzealiów ze swych bogatych zasobów. By udostepnić więcej muzealiów i wiedzy  o nich, a także sprostać zmieniającym się oczekiwaniom i potrzebom użytkowników wirtualnego świata online, którzy coraz częściej szukają pierwszego kontaktu z muzealium w wersji cyfrowej, Muzeum Narodowe w Szczcinie postanowiło stworzyć cyfrową wersję muzem, udostępniając posiadane zasoby online.

By osiągnąć ów cel Muzeum Narodowe w Szczecinie we współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz czterema innymi polskimi instytucjami muzealnymi (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Lubelskim w Lublinie oraz Muzeum – Zamek w Łańcucie) realizuje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”) projekt www.muzeach. Służy on nie tylko zdigitalizowaniu muzealnych zbiorów, odpowiedniemu, zestandaryzowanemu procesowi tworzenia cyfrowej dokumentacji wizualnej poszczególnych muzealiów (m.in. spójne zasady zarządzania kolorem, oświetleniem, czy kompozycją w trakcie wykonywania dokumentacji fotograficznej oraz ujednoliconie terminologiczne przy opracowaniu danych opisowych).

gmachy MNS