• Czcionka:
  • Kontrast:
Sławoborze, Dibbelt, Otto (czynny około 1925-1939) (badacz); Schulz, Willi (czynny około 1925-1939) (badacz); Holsten, Robert (1862-1954) (badacz)
Sławoborze, Dibbelt, Otto (czynny około 1925-1939) (badacz); Schulz, Willi (czynny około 1925-1939) (badacz); Holsten, Robert (1862-1954) (badacz)
U nàdraži , Paur Jaroslav (1918–1987) (malarz)
U nàdraži , Paur Jaroslav (1918–1987) (malarz)
Kompozycja kwiatowa, Skrętowicz, Zygmunt (1902-1971) (rzeźbiarz)
Kompozycja kwiatowa, Skrętowicz, Zygmunt (1902-1971) (rzeźbiarz)
Maska calao, nieznany (lobolobane)
Maska calao, nieznany (lobolobane)
Order Świętego Włodzimierza III klasy; Order Świętego Równego Apostołom Księcia Włodzimierza, Aleksander I Romanow, car rosyjski (1777-1825), król Polski (1815-1825) (nadawca)
Order Świętego Włodzimierza III klasy; Order Świętego Równego Apostołom Księcia Włodzimierza, Aleksander I Romanow, car rosyjski (1777-1825), król Polski (1815-1825) (nadawca)
Czerpak rybacki, nieznany
Czerpak rybacki, nieznany
Diabelskie skrzypce, nieznany
Diabelskie skrzypce, nieznany
Dzbanek, nieznany (garncarz)
Dzbanek, nieznany (garncarz)
Paciorek srebrny, nieznany (rzemieślnik)
Paciorek srebrny, nieznany (rzemieślnik)
766 Usedom, Bollnow, Otto (1877–1959); Holsten, Robert (1862-1954)
766 Usedom, Bollnow, Otto (1877–1959); Holsten, Robert (1862-1954)
Jeździec, Geppert Eugeniusz (1890–1979) (malarz)
Jeździec, Geppert Eugeniusz (1890–1979) (malarz)
Naszyjnik koronowaty typu I (Kostrzewski), nieznany
Naszyjnik koronowaty typu I (Kostrzewski), nieznany
Lalka teatralna Mùso Koroni, nieznany (nyamakala; nùmu;
Lalka teatralna Mùso Koroni, nieznany (nyamakala; nùmu; "forgeron en bois"; blacksmith-sculptor; z kasty kùle)
Manifa I, Cerebież-Tarabicki Przemysław
Manifa I, Cerebież-Tarabicki Przemysław
Jednozadziorzec
Jednozadziorzec
Obiekt numer MNS/ADA-M/261
Obiekt numer MNS/SE-M/676
Obiekt numer MNS/E/1625
Obiekt numer MNS/AF/7336
Obiekt numer MNS/N/12258
Obiekt numer MNS/E/316
Obiekt numer MNS/E/682
Obiekt numer MNS/E/5069
Obiekt numer MNS/A/22244/9
Obiekt numer MNS/ADA-M/239
Obiekt numer MNS/SE-M/380
Obiekt numer MNS/A/7320
Obiekt numer MNS/AF/5866
Obiekt numer MNS/Sp/1840
Obiekt numer MNS/A/5825/38

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Muzeum Narodowe w Szczecinie, będące spadkobiercą sto siedemdziesięcioletniej tradycji muzealnictwa pomorskiego, wyrosło z późnośredniowiecznej i nowożytnej tradycji kolekcjonerskiej władców Księstwa Pomorskiego z dynastii Gryfitów oraz inicjatywy i pasji dziewiętnastowiecznego bogatego mieszczaństwa  nadodrzańskiej metropolii. Dziś dynamicznie rozwijająca się z myślą o licznie odwiedzających Gościach instytucja sprawuje opiekę nad blisko stu pięćdziesięcioma tysiącami muzealiów, wśród których znajdują się dzieła sztuki dawnej, prace klasyków nowoczesności i współczesnych twórców, zabytki archeologiczne, nautyczne, etnograficzne, w tym największy w Polsce zespół świadectw kultury materialnej krajów pozaeuropejskich oraz świadectwa dawnej i nowszej historii Szczecina i Pomorza Zachodniego. 

Szczecińskie Muzeum Narodowe w ramach własnych stałych ekspozycji oraz przygotowywanych każdego roku wystaw czasowych prezentuje publicznie ledwie kilka tysięcy muzealiów ze swych bogatych zasobów. By udostepnić więcej muzealiów i wiedzy  o nich, a także sprostać zmieniającym się oczekiwaniom i potrzebom użytkowników wirtualnego świata online, którzy coraz częściej szukają pierwszego kontaktu z muzealium w wersji cyfrowej, Muzeum Narodowe w Szczcinie postanowiło stworzyć cyfrową wersję muzem, udostępniając posiadane zasoby online.

By osiągnąć ów cel Muzeum Narodowe w Szczecinie we współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz czterema innymi polskimi instytucjami muzealnymi (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Lubelskim w Lublinie oraz Muzeum – Zamek w Łańcucie) realizuje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”) projekt www.muzeach. Służy on nie tylko zdigitalizowaniu muzealnych zbiorów, odpowiedniemu, zestandaryzowanemu procesowi tworzenia cyfrowej dokumentacji wizualnej poszczególnych muzealiów (m.in. spójne zasady zarządzania kolorem, oświetleniem, czy kompozycją w trakcie wykonywania dokumentacji fotograficznej oraz ujednoliconie terminologiczne przy opracowaniu danych opisowych).

gmachy MNS