• Czcionka:
  • Kontrast:
Rozdzielnik naszyjnika z brązu, nieznany (rzemieślnik)
Rozdzielnik naszyjnika z brązu, nieznany (rzemieślnik)
Maska do tańca wiatru, nieznany
Maska do tańca wiatru, nieznany
Dwudukat, Arenburg, Julius Christian (1665 - po 1708) (mincmistrz); Karol XI, król szwedzki (1655-1697) (emitent)
Dwudukat, Arenburg, Julius Christian (1665 - po 1708) (mincmistrz); Karol XI, król szwedzki (1655-1697) (emitent)
Klisze 2, Struk, Tomasz (1952-2004)
Klisze 2, Struk, Tomasz (1952-2004)
Dwudukat na pamiątkę zwycięstw Karola XII, Memmies, Johann (czynny 1705-1710) (mincmistrz); Karol XII, król szwedzki (1682-1718) (emitent)
Dwudukat na pamiątkę zwycięstw Karola XII, Memmies, Johann (czynny 1705-1710) (mincmistrz); Karol XII, król szwedzki (1682-1718) (emitent)
Głowa starego mężczyzny (dawniej: Głowa brodatego starca w zawoju / Głowa starca w turbanie), Tiepolo, Giambattista (1696-1770) (rysownik)
Głowa starego mężczyzny (dawniej: Głowa brodatego starca w zawoju / Głowa starca w turbanie), Tiepolo, Giambattista (1696-1770) (rysownik)
Głowa mężczyzny (Głowa starca z profilu; Głowa halabardzisty), Tiepolo, Giambattista (1696-1770) (rysownik)
Głowa mężczyzny (Głowa starca z profilu; Głowa halabardzisty), Tiepolo, Giambattista (1696-1770) (rysownik)
Figura kultu zmarłych, nieznany
Figura kultu zmarłych, nieznany
Portret Anny Marii Tiepolo, Tiepolo Giandomenico (1727-Wenecja-1804 (rysownik)
Portret Anny Marii Tiepolo, Tiepolo Giandomenico (1727-Wenecja-1804 (rysownik)
Chiński uczony Lau, Lang, Erwin (1886-1962) (rytownik)
Chiński uczony Lau, Lang, Erwin (1886-1962) (rytownik)
Kolia paciorków, nieznany (rzemieślnik)
Kolia paciorków, nieznany (rzemieślnik)
Portret Tomasza Manna, Geiger, Willi (1878-1971) (rytownik)
Portret Tomasza Manna, Geiger, Willi (1878-1971) (rytownik)
Głowa pazia (dawniej: Głowa Murzyna), Greiffenclau zu Vollrads, Carl Philipp von (1690-1754) (fundator); Tiepolo, Giambattista (1696-1770) (rysownik)
Głowa pazia (dawniej: Głowa Murzyna), Greiffenclau zu Vollrads, Carl Philipp von (1690-1754) (fundator); Tiepolo, Giambattista (1696-1770) (rysownik)
Kabłączek skroniowy, nieznany (rzemieślnik)
Kabłączek skroniowy, nieznany (rzemieślnik)
Harpun z jednym zadziorem
Harpun z jednym zadziorem
Obiekt numer MNS/A/18327
Obiekt numer MNS/EP/2275
Obiekt numer MNS/N/15621
Obiekt numer MNS/Sp/1426
Obiekt numer MNS/N/15428
Obiekt numer MNS/Rys/583
Obiekt numer MNS/Rys/574
Obiekt numer MNS/AF/855
Obiekt numer MNS/Rys/621
Obiekt numer MNS/Graf/3681
Obiekt numer MNS/A/8501/1-34
Obiekt numer MNS/Graf/3052
Obiekt numer MNs/Rys/614
Obiekt numer MNS/A/20314/7
Obiekt numer MNS/A/22055

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Muzeum Narodowe w Szczecinie, będące spadkobiercą sto siedemdziesięcioletniej tradycji muzealnictwa pomorskiego, wyrosło z późnośredniowiecznej i nowożytnej tradycji kolekcjonerskiej władców Księstwa Pomorskiego z dynastii Gryfitów oraz inicjatywy i pasji dziewiętnastowiecznego bogatego mieszczaństwa  nadodrzańskiej metropolii. Dziś dynamicznie rozwijająca się z myślą o licznie odwiedzających Gościach instytucja sprawuje opiekę nad blisko stu pięćdziesięcioma tysiącami muzealiów, wśród których znajdują się dzieła sztuki dawnej, prace klasyków nowoczesności i współczesnych twórców, zabytki archeologiczne, nautyczne, etnograficzne, w tym największy w Polsce zespół świadectw kultury materialnej krajów pozaeuropejskich oraz świadectwa dawnej i nowszej historii Szczecina i Pomorza Zachodniego. 

Szczecińskie Muzeum Narodowe w ramach własnych stałych ekspozycji oraz przygotowywanych każdego roku wystaw czasowych prezentuje publicznie ledwie kilka tysięcy muzealiów ze swych bogatych zasobów. By udostepnić więcej muzealiów i wiedzy  o nich, a także sprostać zmieniającym się oczekiwaniom i potrzebom użytkowników wirtualnego świata online, którzy coraz częściej szukają pierwszego kontaktu z muzealium w wersji cyfrowej, Muzeum Narodowe w Szczcinie postanowiło stworzyć cyfrową wersję muzem, udostępniając posiadane zasoby online.

By osiągnąć ów cel Muzeum Narodowe w Szczecinie we współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz czterema innymi polskimi instytucjami muzealnymi (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Lubelskim w Lublinie oraz Muzeum – Zamek w Łańcucie) realizuje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”) projekt www.muzeach. Służy on nie tylko zdigitalizowaniu muzealnych zbiorów, odpowiedniemu, zestandaryzowanemu procesowi tworzenia cyfrowej dokumentacji wizualnej poszczególnych muzealiów (m.in. spójne zasady zarządzania kolorem, oświetleniem, czy kompozycją w trakcie wykonywania dokumentacji fotograficznej oraz ujednoliconie terminologiczne przy opracowaniu danych opisowych).

gmachy MNS