• Czcionka:
  • Kontrast:
Widok Rynku Siennego z ratuszem i giełdą, Polte Oswald (1887-1927)
Widok Rynku Siennego z ratuszem i giełdą, Polte Oswald (1887-1927)
Postać kobiety z dziećmi, nieznany (lobolobane)
Postać kobiety z dziećmi, nieznany (lobolobane)
Zestaw wróżebny, nieznany (lobolobane)
Zestaw wróżebny, nieznany (lobolobane)
Skoszewo, Giese, Ludwig (czynny około 1927-1938); Knieß, Johannes (czynny około 1924-1927); Holsten, Robert (1862-1954)
Skoszewo, Giese, Ludwig (czynny około 1927-1938); Knieß, Johannes (czynny około 1924-1927); Holsten, Robert (1862-1954)
Zapinka
Zapinka
Sztylet z wąską rękojeścią typu Kluczewo
Sztylet z wąską rękojeścią typu Kluczewo
Bransoleta kobieca, nieznany (kowal)
Bransoleta kobieca, nieznany (kowal)
 Studium olejne. Oczekująca., MOST Carl August Ludwig (1807–1883) (malarz)
Studium olejne. Oczekująca., MOST Carl August Ludwig (1807–1883) (malarz)
Puzderko, Kramer Zacharias
Puzderko, Kramer Zacharias
Maska sirige, nieznany (lobolobane)
Maska sirige, nieznany (lobolobane)
Waza zdobiona, nieznany
Waza zdobiona, nieznany
Zawieszka krzyżykowata, nieznany (bursztynnik)
Zawieszka krzyżykowata, nieznany (bursztynnik)
Liściak ahrensburski
Liściak ahrensburski
Lalka teatralna Ton Ba (opiekunka/patronka żeńskiej części Kamalen Ton)
Lalka teatralna Ton Ba (opiekunka/patronka żeńskiej części Kamalen Ton)
Talar, Leopold V, biskup Pasawy i Strasburga, arcyksiążę austriacki, władca Austrii Przedniej (1586-1632) (emitent)
Talar, Leopold V, biskup Pasawy i Strasburga, arcyksiążę austriacki, władca Austrii Przedniej (1586-1632) (emitent)
Obiekt numer MNS/H/163
Obiekt numer MNS/AF/7268
Obiekt numer MNS/AF/7249/1-3
Obiekt numer MNS/ADA-M/285
Obiekt numer MNS/A/21119/6
Obiekt numer MNS/A/17577
Obiekt numer MNS/AF/1808
Obiekt numer MNS/Szt/1407
Obiekt numer MNS/H/637
Obiekt numer MNS/AF/6515
Obiekt numer MNS/A/6798/2
Obiekt numer MNS/A/19629/3
Obiekt numer MNS/A/867/2
Obiekt numer MNS/AF/5900
Obiekt numer MNS/N/15214

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Muzeum Narodowe w Szczecinie, będące spadkobiercą sto siedemdziesięcioletniej tradycji muzealnictwa pomorskiego, wyrosło z późnośredniowiecznej i nowożytnej tradycji kolekcjonerskiej władców Księstwa Pomorskiego z dynastii Gryfitów oraz inicjatywy i pasji dziewiętnastowiecznego bogatego mieszczaństwa  nadodrzańskiej metropolii. Dziś dynamicznie rozwijająca się z myślą o licznie odwiedzających Gościach instytucja sprawuje opiekę nad blisko stu pięćdziesięcioma tysiącami muzealiów, wśród których znajdują się dzieła sztuki dawnej, prace klasyków nowoczesności i współczesnych twórców, zabytki archeologiczne, nautyczne, etnograficzne, w tym największy w Polsce zespół świadectw kultury materialnej krajów pozaeuropejskich oraz świadectwa dawnej i nowszej historii Szczecina i Pomorza Zachodniego. 

Szczecińskie Muzeum Narodowe w ramach własnych stałych ekspozycji oraz przygotowywanych każdego roku wystaw czasowych prezentuje publicznie ledwie kilka tysięcy muzealiów ze swych bogatych zasobów. By udostepnić więcej muzealiów i wiedzy  o nich, a także sprostać zmieniającym się oczekiwaniom i potrzebom użytkowników wirtualnego świata online, którzy coraz częściej szukają pierwszego kontaktu z muzealium w wersji cyfrowej, Muzeum Narodowe w Szczcinie postanowiło stworzyć cyfrową wersję muzem, udostępniając posiadane zasoby online.

By osiągnąć ów cel Muzeum Narodowe w Szczecinie we współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz czterema innymi polskimi instytucjami muzealnymi (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Lubelskim w Lublinie oraz Muzeum – Zamek w Łańcucie) realizuje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”) projekt www.muzeach. Służy on nie tylko zdigitalizowaniu muzealnych zbiorów, odpowiedniemu, zestandaryzowanemu procesowi tworzenia cyfrowej dokumentacji wizualnej poszczególnych muzealiów (m.in. spójne zasady zarządzania kolorem, oświetleniem, czy kompozycją w trakcie wykonywania dokumentacji fotograficznej oraz ujednoliconie terminologiczne przy opracowaniu danych opisowych).

gmachy MNS