• Czcionka:
  • Kontrast:
683 Międzyzdroje, Holsten, Robert (1862-1954) (badacz); Burkhardt, Robert (1874-1954) (badacz)
683 Międzyzdroje, Holsten, Robert (1862-1954) (badacz); Burkhardt, Robert (1874-1954) (badacz)
Ziemsko, Wehrmann, Martin (1861-1937); Holsten, Robert (1862-1954)
Ziemsko, Wehrmann, Martin (1861-1937); Holsten, Robert (1862-1954)
Pojemnik na fetysz, nieznany (lobolobane)
Pojemnik na fetysz, nieznany (lobolobane)
Świeszewo, Pagenkopf (czynny około 1933-1936); Bosse, Heinrich (1882-1958); Holsten, Robert (1862-1954)
Świeszewo, Pagenkopf (czynny około 1933-1936); Bosse, Heinrich (1882-1958); Holsten, Robert (1862-1954)
Postać mężczyzny, nieznany (lobolobane)
Postać mężczyzny, nieznany (lobolobane)
Dwaj Apostołowie (dawniej: Głowy dwóch starców), Tiepolo, Giambattista (1696-1770) (rysownik); Greiffenclau zu Vollrads, Carl Philipp von (1690-1754) (fundator)
Dwaj Apostołowie (dawniej: Głowy dwóch starców), Tiepolo, Giambattista (1696-1770) (rysownik); Greiffenclau zu Vollrads, Carl Philipp von (1690-1754) (fundator)
Miniatura szczecińskiego pomnika króla Fryderyka II Wielkiego, Schadow, Johann Gottfried (1764-1850); nieznany
Miniatura szczecińskiego pomnika króla Fryderyka II Wielkiego, Schadow, Johann Gottfried (1764-1850); nieznany
Głowa mężczyzny z dłonią przy ustach (Głowa myśliciela), Tiepolo, Giambattista (1696-1770) (rysownik)
Głowa mężczyzny z dłonią przy ustach (Głowa myśliciela), Tiepolo, Giambattista (1696-1770) (rysownik)
Grzebień, nieznany (rzemieślnik)
Grzebień, nieznany (rzemieślnik)
Widok Szczecina, Adolf Closs; Weber Theodor (rysownik)
Widok Szczecina, Adolf Closs; Weber Theodor (rysownik)
443 Gr. Zicker, Hänsel, Magdalene (czynna około 1932-1938); Holsten, Robert (1862-1954)
443 Gr. Zicker, Hänsel, Magdalene (czynna około 1932-1938); Holsten, Robert (1862-1954)
Brakteat, nieznany
Brakteat, nieznany
Postać kobiety, nieznany
Postać kobiety, nieznany
Statek kanibali, Stern Jonasz (1904–1988) (malarz)
Statek kanibali, Stern Jonasz (1904–1988) (malarz)
Wazon z kręgiem postaci, Szczepkowski,  Jan (1878–1964)  (rzeźbiarz); J. Niedźwiecki i Ska (ceramik)
Wazon z kręgiem postaci, Szczepkowski, Jan (1878–1964) (rzeźbiarz); J. Niedźwiecki i Ska (ceramik)
Obiekt numer MNS/ADA-M/201
Obiekt numer MNS/ADA-M/404
Obiekt numer MNS/AF/2817
Obiekt numer MNS/ADA-M/250
Obiekt numer MNS/AF/7340
Obiekt numer MNS/Rys/608
Obiekt numer MNS/H/959
Obiekt numer MNS/Rys/575
Obiekt numer MNS/A/19621/9
Obiekt numer MNS/H/909
Obiekt numer MNS/ADA-M/103
Obiekt numer MNS/A/22255/116
Obiekt numer MNS/AF/7274
Obiekt numer MNS/Sp/1188
Obiekt numer MNS/Rz/4005

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Muzeum Narodowe w Szczecinie, będące spadkobiercą sto siedemdziesięcioletniej tradycji muzealnictwa pomorskiego, wyrosło z późnośredniowiecznej i nowożytnej tradycji kolekcjonerskiej władców Księstwa Pomorskiego z dynastii Gryfitów oraz inicjatywy i pasji dziewiętnastowiecznego bogatego mieszczaństwa  nadodrzańskiej metropolii. Dziś dynamicznie rozwijająca się z myślą o licznie odwiedzających Gościach instytucja sprawuje opiekę nad blisko stu pięćdziesięcioma tysiącami muzealiów, wśród których znajdują się dzieła sztuki dawnej, prace klasyków nowoczesności i współczesnych twórców, zabytki archeologiczne, nautyczne, etnograficzne, w tym największy w Polsce zespół świadectw kultury materialnej krajów pozaeuropejskich oraz świadectwa dawnej i nowszej historii Szczecina i Pomorza Zachodniego. 

Szczecińskie Muzeum Narodowe w ramach własnych stałych ekspozycji oraz przygotowywanych każdego roku wystaw czasowych prezentuje publicznie ledwie kilka tysięcy muzealiów ze swych bogatych zasobów. By udostepnić więcej muzealiów i wiedzy  o nich, a także sprostać zmieniającym się oczekiwaniom i potrzebom użytkowników wirtualnego świata online, którzy coraz częściej szukają pierwszego kontaktu z muzealium w wersji cyfrowej, Muzeum Narodowe w Szczcinie postanowiło stworzyć cyfrową wersję muzem, udostępniając posiadane zasoby online.

By osiągnąć ów cel Muzeum Narodowe w Szczecinie we współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz czterema innymi polskimi instytucjami muzealnymi (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Lubelskim w Lublinie oraz Muzeum – Zamek w Łańcucie) realizuje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”) projekt www.muzeach. Służy on nie tylko zdigitalizowaniu muzealnych zbiorów, odpowiedniemu, zestandaryzowanemu procesowi tworzenia cyfrowej dokumentacji wizualnej poszczególnych muzealiów (m.in. spójne zasady zarządzania kolorem, oświetleniem, czy kompozycją w trakcie wykonywania dokumentacji fotograficznej oraz ujednoliconie terminologiczne przy opracowaniu danych opisowych).

gmachy MNS