• Czcionka:
  • Kontrast:
Waza typu IV (Wołągiewicz)
Waza typu IV (Wołągiewicz)
Talar, Bütkow, Ulryk (czynny 1633-1662) (mincmistrz); Krystyna, królowa szwedzka (1626-1689) (emitent)
Talar, Bütkow, Ulryk (czynny 1633-1662) (mincmistrz); Krystyna, królowa szwedzka (1626-1689) (emitent)
Maska calao, nieznany (lobolobane)
Maska calao, nieznany (lobolobane)
Szablon farbiarski katagami, nieznany (rzemieślnik)
Szablon farbiarski katagami, nieznany (rzemieślnik)
Bransoleta z sarkofagu księcia Franciszka I (1577 - 1620), nieznany (złotnik)
Bransoleta z sarkofagu księcia Franciszka I (1577 - 1620), nieznany (złotnik)
Nożyce sprężynowe, nieznany (kowal)
Nożyce sprężynowe, nieznany (kowal)
686 Świerzno, Holsten, Robert (1862-1954) (badacz); Knieß, Johannes (czynny około 1924-1927) (badacz); Giese, Ludwig (czynny około 1927-1938) (badacz)
686 Świerzno, Holsten, Robert (1862-1954) (badacz); Knieß, Johannes (czynny około 1924-1927) (badacz); Giese, Ludwig (czynny około 1927-1938) (badacz)
Denar Hadriana, nieznany
Denar Hadriana, nieznany
Naszyjnik z zębów pekari i jaguara, nieznany
Naszyjnik z zębów pekari i jaguara, nieznany
Figura kultu przodków, nieznany
Figura kultu przodków, nieznany
W karczmie, MOST Carl August Ludwig (1807–1883) (malarz)
W karczmie, MOST Carl August Ludwig (1807–1883) (malarz)
Matryca do drukowania tkanin, nieznany
Matryca do drukowania tkanin, nieznany
Bolesław Śmiały, Szymanowski Wacław (1859–1930) (rzeźbiarz)
Bolesław Śmiały, Szymanowski Wacław (1859–1930) (rzeźbiarz)
374 Putbus, Hänsel, Magdalene (czynna około 1932-1938); Holsten, Robert (1862-1954)
374 Putbus, Hänsel, Magdalene (czynna około 1932-1938); Holsten, Robert (1862-1954)
Tłuk
Tłuk
Obiekt numer MNS/A/19794/1
Obiekt numer MNS/N/14195
Obiekt numer MNS/AF/7336
Obiekt numer MNS/EP/335
Obiekt numer MNS/Rz/2561/2
Obiekt numer MNS/A/19626/3
Obiekt numer MNS/ADA-M/205
Obiekt numer MNS/A/22143
Obiekt numer MNS/EP/2112
Obiekt numer MNS/AF/1102
Obiekt numer MNS/Szt/1402
Obiekt numer MNS/E/492
Obiekt numer MNS/SE-P/30
Obiekt numer MNS/ADA-M/83
Obiekt numer MNS/A/19810/3

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Muzeum Narodowe w Szczecinie, będące spadkobiercą sto siedemdziesięcioletniej tradycji muzealnictwa pomorskiego, wyrosło z późnośredniowiecznej i nowożytnej tradycji kolekcjonerskiej władców Księstwa Pomorskiego z dynastii Gryfitów oraz inicjatywy i pasji dziewiętnastowiecznego bogatego mieszczaństwa  nadodrzańskiej metropolii. Dziś dynamicznie rozwijająca się z myślą o licznie odwiedzających Gościach instytucja sprawuje opiekę nad blisko stu pięćdziesięcioma tysiącami muzealiów, wśród których znajdują się dzieła sztuki dawnej, prace klasyków nowoczesności i współczesnych twórców, zabytki archeologiczne, nautyczne, etnograficzne, w tym największy w Polsce zespół świadectw kultury materialnej krajów pozaeuropejskich oraz świadectwa dawnej i nowszej historii Szczecina i Pomorza Zachodniego. 

Szczecińskie Muzeum Narodowe w ramach własnych stałych ekspozycji oraz przygotowywanych każdego roku wystaw czasowych prezentuje publicznie ledwie kilka tysięcy muzealiów ze swych bogatych zasobów. By udostepnić więcej muzealiów i wiedzy  o nich, a także sprostać zmieniającym się oczekiwaniom i potrzebom użytkowników wirtualnego świata online, którzy coraz częściej szukają pierwszego kontaktu z muzealium w wersji cyfrowej, Muzeum Narodowe w Szczcinie postanowiło stworzyć cyfrową wersję muzem, udostępniając posiadane zasoby online.

By osiągnąć ów cel Muzeum Narodowe w Szczecinie we współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz czterema innymi polskimi instytucjami muzealnymi (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Lubelskim w Lublinie oraz Muzeum – Zamek w Łańcucie) realizuje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”) projekt www.muzeach. Służy on nie tylko zdigitalizowaniu muzealnych zbiorów, odpowiedniemu, zestandaryzowanemu procesowi tworzenia cyfrowej dokumentacji wizualnej poszczególnych muzealiów (m.in. spójne zasady zarządzania kolorem, oświetleniem, czy kompozycją w trakcie wykonywania dokumentacji fotograficznej oraz ujednoliconie terminologiczne przy opracowaniu danych opisowych).

gmachy MNS