• Czcionka:
  • Kontrast:
Zestaw do przygotowywania i zażywania yopo, nieznany
Zestaw do przygotowywania i zażywania yopo, nieznany
Naramiennik z tarczkami spiralnymi typu Czernice
Naramiennik z tarczkami spiralnymi typu Czernice
Gulden; 2/3 talara, Dannies, Sigmund (czynny około 1689-1690) (mincmistrz); Fryderyk III, król pruski (1657-1713) (emitent)
Gulden; 2/3 talara, Dannies, Sigmund (czynny około 1689-1690) (mincmistrz); Fryderyk III, król pruski (1657-1713) (emitent)
Gulden z okazji przebudowy zamku w Szczecinie,  Schambach, Johann (1581-1658) (mincmistrz); Filip II, książę szczeciński (1573-1618) (emitent)
Gulden z okazji przebudowy zamku w Szczecinie, Schambach, Johann (1581-1658) (mincmistrz); Filip II, książę szczeciński (1573-1618) (emitent)
Liściak ahrensburski
Liściak ahrensburski
Naszyjnik brązowy, nieznany (rzemieślnik)
Naszyjnik brązowy, nieznany (rzemieślnik)
Pion do gry, nieznany (rzemieślnik)
Pion do gry, nieznany (rzemieślnik)
Figura kultu zmarłych, nieznany
Figura kultu zmarłych, nieznany
Rdzeń wiórowy pryzmatyczny
Rdzeń wiórowy pryzmatyczny
Motyka
Motyka
Głowa krzyczącego mężczyzny, Tieopolo, Giambattista (1696-1770)
Głowa krzyczącego mężczyzny, Tieopolo, Giambattista (1696-1770)
Ostrze kościane
Ostrze kościane
Głowa, nieznany
Głowa, nieznany
Ciosak rdzeniowy typu Lietzow
Ciosak rdzeniowy typu Lietzow
Dwudukat na pamiątkę zwycięstw Karola XII, Memmies, Johann (czynny 1705-1710) (mincmistrz); Karol XII, król szwedzki (1682-1718) (emitent)
Dwudukat na pamiątkę zwycięstw Karola XII, Memmies, Johann (czynny 1705-1710) (mincmistrz); Karol XII, król szwedzki (1682-1718) (emitent)

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Muzeum Narodowe w Szczecinie, będące spadkobiercą sto siedemdziesięcioletniej tradycji muzealnictwa pomorskiego, wyrosło z późnośredniowiecznej i nowożytnej tradycji kolekcjonerskiej władców Księstwa Pomorskiego z dynastii Gryfitów oraz inicjatywy i pasji dziewiętnastowiecznego bogatego mieszczaństwa  nadodrzańskiej metropolii. Dziś dynamicznie rozwijająca się z myślą o licznie odwiedzających Gościach instytucja sprawuje opiekę nad blisko stu pięćdziesięcioma tysiącami muzealiów, wśród których znajdują się dzieła sztuki dawnej, prace klasyków nowoczesności i współczesnych twórców, zabytki archeologiczne, nautyczne, etnograficzne, w tym największy w Polsce zespół świadectw kultury materialnej krajów pozaeuropejskich oraz świadectwa dawnej i nowszej historii Szczecina i Pomorza Zachodniego. 

Szczecińskie Muzeum Narodowe w ramach własnych stałych ekspozycji oraz przygotowywanych każdego roku wystaw czasowych prezentuje publicznie ledwie kilka tysięcy muzealiów ze swych bogatych zasobów. By udostepnić więcej muzealiów i wiedzy  o nich, a także sprostać zmieniającym się oczekiwaniom i potrzebom użytkowników wirtualnego świata online, którzy coraz częściej szukają pierwszego kontaktu z muzealium w wersji cyfrowej, Muzeum Narodowe w Szczcinie postanowiło stworzyć cyfrową wersję muzem, udostępniając posiadane zasoby online.

By osiągnąć ów cel Muzeum Narodowe w Szczecinie we współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz czterema innymi polskimi instytucjami muzealnymi (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Lubelskim w Lublinie oraz Muzeum – Zamek w Łańcucie) realizuje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”) projekt www.muzeach. Służy on nie tylko zdigitalizowaniu muzealnych zbiorów, odpowiedniemu, zestandaryzowanemu procesowi tworzenia cyfrowej dokumentacji wizualnej poszczególnych muzealiów (m.in. spójne zasady zarządzania kolorem, oświetleniem, czy kompozycją w trakcie wykonywania dokumentacji fotograficznej oraz ujednoliconie terminologiczne przy opracowaniu danych opisowych).

gmachy MNS