• Czcionka:
  • Kontrast:
Śmierć z kobietą na kolanach, Kollwitz, Käthe (1892-1925) (grafik); Voigt, F. (?-19..) (drukarz)
Śmierć z kobietą na kolanach, Kollwitz, Käthe (1892-1925) (grafik); Voigt, F. (?-19..) (drukarz)
Autoportret (Rudolf Steinbüchler), Steinbüchler, Rudolf (1901-1985) (grafik)
Autoportret (Rudolf Steinbüchler), Steinbüchler, Rudolf (1901-1985) (grafik)
Feluka na Nilu, Orlik, Emil (Praga 1870-Berlin 1932)
Feluka na Nilu, Orlik, Emil (Praga 1870-Berlin 1932)
Jezioro leśne (Jezioro Schlachten w Grunewaldzie; Nokturn; Jezioro Grunewald), Leistikow, Walter (1865 - 1908) (rytownik)
Jezioro leśne (Jezioro Schlachten w Grunewaldzie; Nokturn; Jezioro Grunewald), Leistikow, Walter (1865 - 1908) (rytownik)
Lato (Domy nad jeziorem; Jezioro leśne; Brzeg z chłopskimi domami), Leistikow, Walter (1865 - 1908) (rytownik)
Lato (Domy nad jeziorem; Jezioro leśne; Brzeg z chłopskimi domami), Leistikow, Walter (1865 - 1908) (rytownik)
Ofiara Daçarathy z wody i ziemi (Świat marzeń), Reichel, Carl Anton (1874-1944) (rytownik)
Ofiara Daçarathy z wody i ziemi (Świat marzeń), Reichel, Carl Anton (1874-1944) (rytownik)
Pasja. Samotna postać na pustyni (Człowiek na pustyni), Blanke, Hans (1886 - po 1930) (rytownik)
Pasja. Samotna postać na pustyni (Człowiek na pustyni), Blanke, Hans (1886 - po 1930) (rytownik)
Pasja. Samotna postać na skałach (Człowiek na skale), Blanke, Hans (1886 - po 1930) (rytownik)
Pasja. Samotna postać na skałach (Człowiek na skale), Blanke, Hans (1886 - po 1930) (rytownik)
Kobiety w kopalni (Kobiety z wagonikami na przodku), Hasse Sella (Bitterfeld 1878 - Berlin 1963) (rytownik)
Kobiety w kopalni (Kobiety z wagonikami na przodku), Hasse Sella (Bitterfeld 1878 - Berlin 1963) (rytownik)
Robotnice torowe (Kobiety przy pracy), Hasse Sela (Bitterfeld 1878 - Berlin 1963) (rytownik)
Robotnice torowe (Kobiety przy pracy), Hasse Sela (Bitterfeld 1878 - Berlin 1963) (rytownik)
Mistrz Niemiec, Ehmsen, Heinrich (Kiel 1886-Berlin 1964) (rytownik)
Mistrz Niemiec, Ehmsen, Heinrich (Kiel 1886-Berlin 1964) (rytownik)
Dolorosa , Geiger, Willi Landshut-Schönbrunn 1878-Monachium 1971) (grafik)
Dolorosa , Geiger, Willi Landshut-Schönbrunn 1878-Monachium 1971) (grafik)
Nosicielki wody w skalistym pejzażu (Niosące dzbany na głowie), Hettner Otto (1875-1931) (grafik)
Nosicielki wody w skalistym pejzażu (Niosące dzbany na głowie), Hettner Otto (1875-1931) (grafik)
Portret Gerharda Hauptmanna (Głowa mężczyzny), Hettner Otto (1875-1931)
Portret Gerharda Hauptmanna (Głowa mężczyzny), Hettner Otto (1875-1931)
Kazanie na górze I, Jutz, Adolf (1887-1945) (grafik)
Kazanie na górze I, Jutz, Adolf (1887-1945) (grafik)

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Muzeum Narodowe w Szczecinie, będące spadkobiercą sto siedemdziesięcioletniej tradycji muzealnictwa pomorskiego, wyrosło z późnośredniowiecznej i nowożytnej tradycji kolekcjonerskiej władców Księstwa Pomorskiego z dynastii Gryfitów oraz inicjatywy i pasji dziewiętnastowiecznego bogatego mieszczaństwa  nadodrzańskiej metropolii. Dziś dynamicznie rozwijająca się z myślą o licznie odwiedzających Gościach instytucja sprawuje opiekę nad blisko stu pięćdziesięcioma tysiącami muzealiów, wśród których znajdują się dzieła sztuki dawnej, prace klasyków nowoczesności i współczesnych twórców, zabytki archeologiczne, nautyczne, etnograficzne, w tym największy w Polsce zespół świadectw kultury materialnej krajów pozaeuropejskich oraz świadectwa dawnej i nowszej historii Szczecina i Pomorza Zachodniego. 

Szczecińskie Muzeum Narodowe w ramach własnych stałych ekspozycji oraz przygotowywanych każdego roku wystaw czasowych prezentuje publicznie ledwie kilka tysięcy muzealiów ze swych bogatych zasobów. By udostepnić więcej muzealiów i wiedzy  o nich, a także sprostać zmieniającym się oczekiwaniom i potrzebom użytkowników wirtualnego świata online, którzy coraz częściej szukają pierwszego kontaktu z muzealium w wersji cyfrowej, Muzeum Narodowe w Szczcinie postanowiło stworzyć cyfrową wersję muzem, udostępniając posiadane zasoby online.

By osiągnąć ów cel Muzeum Narodowe w Szczecinie we współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz czterema innymi polskimi instytucjami muzealnymi (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Lubelskim w Lublinie oraz Muzeum – Zamek w Łańcucie) realizuje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”) projekt www.muzeach. Służy on nie tylko zdigitalizowaniu muzealnych zbiorów, odpowiedniemu, zestandaryzowanemu procesowi tworzenia cyfrowej dokumentacji wizualnej poszczególnych muzealiów (m.in. spójne zasady zarządzania kolorem, oświetleniem, czy kompozycją w trakcie wykonywania dokumentacji fotograficznej oraz ujednoliconie terminologiczne przy opracowaniu danych opisowych).

gmachy MNS