• Czcionka:
  • Kontrast:
Dukat, Gerhard Rogge (dzierżawca mennicy); Jan Kazimierz Waza, król polski, szwedzki, wielki książę litewski (1609-1672) (emitent)
Dukat, Gerhard Rogge (dzierżawca mennicy); Jan Kazimierz Waza, król polski, szwedzki, wielki książę litewski (1609-1672) (emitent)
Talerz, nieznany (garncarz)
Talerz, nieznany (garncarz)
Głowa–popiersie, Winnicki-Radziewicz Aleksander (1911–2002) (malarz)
Głowa–popiersie, Winnicki-Radziewicz Aleksander (1911–2002) (malarz)
Tłuk
Tłuk
Głowa mężczyzny, Tiepolo, Giambattista (1696-1770) (rysownik)
Głowa mężczyzny, Tiepolo, Giambattista (1696-1770) (rysownik)
Grający na tam-tamie, nieznany
Grający na tam-tamie, nieznany
Figura kultu sił wegetacji, nieznany
Figura kultu sił wegetacji, nieznany
Kuleszewo, nieznany; Holsten, Robert (1862-1954)
Kuleszewo, nieznany; Holsten, Robert (1862-1954)
Postać mężczyzny, nieznany (lobolobane)
Postać mężczyzny, nieznany (lobolobane)
U nàdraži , Paur Jaroslav (1918–1987) (malarz)
U nàdraži , Paur Jaroslav (1918–1987) (malarz)
Autobiografia… I, Dudek-Dürer, Andrzej (1953- )
Autobiografia… I, Dudek-Dürer, Andrzej (1953- )
Matryca do drukowania tkanin, nieznany
Matryca do drukowania tkanin, nieznany
609 Kłanino, Holsten, Robert (1862-1954) (inicjator); Schulz, Franz Erdmann (?-1962) (badacz)
609 Kłanino, Holsten, Robert (1862-1954) (inicjator); Schulz, Franz Erdmann (?-1962) (badacz)
Zawieszka okrągła, nieznany (rzemieślnik)
Zawieszka okrągła, nieznany (rzemieślnik)
Autoportret, Fałat Julian (1853–1929) (malarz)
Autoportret, Fałat Julian (1853–1929) (malarz)
Obiekt numer MNS/N/11274
Obiekt numer MNS/E/6349
Obiekt numer MNS/SE-M/654
Obiekt numer MNS/A/19810/3
Obiekt numer MNS/Rys/610
Obiekt numer MNS/AF/1108
Obiekt numer MNS/AF/672
Obiekt numer MNS/ADA-M/96
Obiekt numer MNS/AF/7289
Obiekt numer MNS/SE-M/676
Obiekt numer MNS/WGraf/1079
Obiekt numer MNS/E/464
Obiekt numer MNS/ADA-M/174
Obiekt numer MNS/A/22215/6
Obiekt numer MNS/SE-M/538

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Muzeum Narodowe w Szczecinie, będące spadkobiercą sto siedemdziesięcioletniej tradycji muzealnictwa pomorskiego, wyrosło z późnośredniowiecznej i nowożytnej tradycji kolekcjonerskiej władców Księstwa Pomorskiego z dynastii Gryfitów oraz inicjatywy i pasji dziewiętnastowiecznego bogatego mieszczaństwa  nadodrzańskiej metropolii. Dziś dynamicznie rozwijająca się z myślą o licznie odwiedzających Gościach instytucja sprawuje opiekę nad blisko stu pięćdziesięcioma tysiącami muzealiów, wśród których znajdują się dzieła sztuki dawnej, prace klasyków nowoczesności i współczesnych twórców, zabytki archeologiczne, nautyczne, etnograficzne, w tym największy w Polsce zespół świadectw kultury materialnej krajów pozaeuropejskich oraz świadectwa dawnej i nowszej historii Szczecina i Pomorza Zachodniego. 

Szczecińskie Muzeum Narodowe w ramach własnych stałych ekspozycji oraz przygotowywanych każdego roku wystaw czasowych prezentuje publicznie ledwie kilka tysięcy muzealiów ze swych bogatych zasobów. By udostepnić więcej muzealiów i wiedzy  o nich, a także sprostać zmieniającym się oczekiwaniom i potrzebom użytkowników wirtualnego świata online, którzy coraz częściej szukają pierwszego kontaktu z muzealium w wersji cyfrowej, Muzeum Narodowe w Szczcinie postanowiło stworzyć cyfrową wersję muzem, udostępniając posiadane zasoby online.

By osiągnąć ów cel Muzeum Narodowe w Szczecinie we współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz czterema innymi polskimi instytucjami muzealnymi (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Lubelskim w Lublinie oraz Muzeum – Zamek w Łańcucie) realizuje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”) projekt www.muzeach. Służy on nie tylko zdigitalizowaniu muzealnych zbiorów, odpowiedniemu, zestandaryzowanemu procesowi tworzenia cyfrowej dokumentacji wizualnej poszczególnych muzealiów (m.in. spójne zasady zarządzania kolorem, oświetleniem, czy kompozycją w trakcie wykonywania dokumentacji fotograficznej oraz ujednoliconie terminologiczne przy opracowaniu danych opisowych).

gmachy MNS