• Czcionka:
  • Kontrast:
Puchar zdobiony, nieznany
Puchar zdobiony, nieznany
Postać kobiety, nieznany (lobolobane)
Postać kobiety, nieznany (lobolobane)
Panorama zamku książęcego, Löscher H.
Panorama zamku książęcego, Löscher H.
Dniepr, Nałęcz Włodzimierz (1865–1946) (malarz)
Dniepr, Nałęcz Włodzimierz (1865–1946) (malarz)
Turowo, Holsten, Robert (1862-1954) (badacz); Holsten, Robert (1862-1954) (badacz)
Turowo, Holsten, Robert (1862-1954) (badacz); Holsten, Robert (1862-1954) (badacz)
Głowa młodzieńca z otwartymi ustami, odwróconego w lewo, Tiepolo, Giambattista (1696-1770) (rysownik)
Głowa młodzieńca z otwartymi ustami, odwróconego w lewo, Tiepolo, Giambattista (1696-1770) (rysownik)
Rzeźba przodka, nieznany
Rzeźba przodka, nieznany
Matryca do drukowania tkanin, nieznany
Matryca do drukowania tkanin, nieznany
Rdzeń wiórowy pryzmatyczny
Rdzeń wiórowy pryzmatyczny
Karnice, Pagenkopf (czynny około 1933-1936); Bosse, Heinrich (1882-1958); Holsten, Robert (1862-1954)
Karnice, Pagenkopf (czynny około 1933-1936); Bosse, Heinrich (1882-1958); Holsten, Robert (1862-1954)
Drzwiczki do spichlerza, nieznany (lobolobane)
Drzwiczki do spichlerza, nieznany (lobolobane)
Grenadier pomorski II, Utech, Joachim (1889-1960) (rzeźbiarz)
Grenadier pomorski II, Utech, Joachim (1889-1960) (rzeźbiarz)
Podgłówek, nieznany (lobolobane)
Podgłówek, nieznany (lobolobane)
Lalka teatralna Kono (ptak), nieznany (nyamakala; nùmu;
Lalka teatralna Kono (ptak), nieznany (nyamakala; nùmu; "forgeron en bois"; blacksmith-sculptor; z kasty kùle)
Uchwyt ze szpulą do warsztatu tkackiego, nieznany (lobolobane)
Uchwyt ze szpulą do warsztatu tkackiego, nieznany (lobolobane)
Obiekt numer MNS/A/5137
Obiekt numer MNS/AF/7212
Obiekt numer MNS/H/1000
Obiekt numer MNS/SE-M/435
Obiekt numer MNS/ADA-M/346
Obiekt numer MNS/Rys/618
Obiekt numer MNS/EP/1976
Obiekt numer MNS/E/504
Obiekt numer MNS/A/19746/2
Obiekt numer MNS/ADA-M/158
Obiekt numer MNS/AF/958
Obiekt numer MNS/Szt/604
Obiekt numer MNS/AF/1688
Obiekt numer MNS/AF/5862
Obiekt numer MNS/AF/7163

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Muzeum Narodowe w Szczecinie, będące spadkobiercą sto siedemdziesięcioletniej tradycji muzealnictwa pomorskiego, wyrosło z późnośredniowiecznej i nowożytnej tradycji kolekcjonerskiej władców Księstwa Pomorskiego z dynastii Gryfitów oraz inicjatywy i pasji dziewiętnastowiecznego bogatego mieszczaństwa  nadodrzańskiej metropolii. Dziś dynamicznie rozwijająca się z myślą o licznie odwiedzających Gościach instytucja sprawuje opiekę nad blisko stu pięćdziesięcioma tysiącami muzealiów, wśród których znajdują się dzieła sztuki dawnej, prace klasyków nowoczesności i współczesnych twórców, zabytki archeologiczne, nautyczne, etnograficzne, w tym największy w Polsce zespół świadectw kultury materialnej krajów pozaeuropejskich oraz świadectwa dawnej i nowszej historii Szczecina i Pomorza Zachodniego. 

Szczecińskie Muzeum Narodowe w ramach własnych stałych ekspozycji oraz przygotowywanych każdego roku wystaw czasowych prezentuje publicznie ledwie kilka tysięcy muzealiów ze swych bogatych zasobów. By udostepnić więcej muzealiów i wiedzy  o nich, a także sprostać zmieniającym się oczekiwaniom i potrzebom użytkowników wirtualnego świata online, którzy coraz częściej szukają pierwszego kontaktu z muzealium w wersji cyfrowej, Muzeum Narodowe w Szczcinie postanowiło stworzyć cyfrową wersję muzem, udostępniając posiadane zasoby online.

By osiągnąć ów cel Muzeum Narodowe w Szczecinie we współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz czterema innymi polskimi instytucjami muzealnymi (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Lubelskim w Lublinie oraz Muzeum – Zamek w Łańcucie) realizuje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”) projekt www.muzeach. Służy on nie tylko zdigitalizowaniu muzealnych zbiorów, odpowiedniemu, zestandaryzowanemu procesowi tworzenia cyfrowej dokumentacji wizualnej poszczególnych muzealiów (m.in. spójne zasady zarządzania kolorem, oświetleniem, czy kompozycją w trakcie wykonywania dokumentacji fotograficznej oraz ujednoliconie terminologiczne przy opracowaniu danych opisowych).

gmachy MNS