• Czcionka:
  • Kontrast:
Miecz typu XIIIa H2 1b (Oakeshott), nieznany
Miecz typu XIIIa H2 1b (Oakeshott), nieznany
Waza zdobiona, nieznany
Waza zdobiona, nieznany
Portret Zofii Jachimeckiej, Laszczka Konstanty (1865–1956) (rzeźbiarz)
Portret Zofii Jachimeckiej, Laszczka Konstanty (1865–1956) (rzeźbiarz)
Ryby w czerwonej misie, Eibisch Eugeniusz (1896–1987) (malarz)
Ryby w czerwonej misie, Eibisch Eugeniusz (1896–1987) (malarz)
Sianów, Beyersdorff, Willi (czynny około 1918-1939); Rosenow, Karl (1873-1958); Holsten, Robert (1862-1954)
Sianów, Beyersdorff, Willi (czynny około 1918-1939); Rosenow, Karl (1873-1958); Holsten, Robert (1862-1954)
Sonatina, GROTTGER Artur (1837–1867) (malarz)
Sonatina, GROTTGER Artur (1837–1867) (malarz)
Postać kobiety, nieznany (lobolobane)
Postać kobiety, nieznany (lobolobane)
Szablon farbiarski katagami, nieznany (rzemieślnik)
Szablon farbiarski katagami, nieznany (rzemieślnik)
Owoce, Weiss Wojciech (1875–1950) (malarz)
Owoce, Weiss Wojciech (1875–1950) (malarz)
Żabowo, Bosse, Heinrich (1882-1958) (badacz); Holsten, Robert (1862-1954) (badacz)
Żabowo, Bosse, Heinrich (1882-1958) (badacz); Holsten, Robert (1862-1954) (badacz)
Talerz, nieznany
Talerz, nieznany
Portret Tomasza Manna, Geiger, Willi (1878-1971) (rytownik)
Portret Tomasza Manna, Geiger, Willi (1878-1971) (rytownik)
Maska czaszkowa, nieznany
Maska czaszkowa, nieznany
łódź rybacka, nieznany
łódź rybacka, nieznany
Praca; Praca stworzyła człowieka, Gorełówna Maria (1901–1975) (rzeźbiarz)
Praca; Praca stworzyła człowieka, Gorełówna Maria (1901–1975) (rzeźbiarz)
Obiekt numer MNS/Rz/1701
Obiekt numer MNS/A/22065/2
Obiekt numer MNS/SE-P/21
Obiekt numer MNS/SE-M/34
Obiekt numer MNS/ADA-M/108
Obiekt numer MNS/SE-M/549
Obiekt numer MNS/AF/7202
Obiekt numer MNS/EP/341
Obiekt numer MNS/SE-M/482
Obiekt numer MNS/ADA-M/294
Obiekt numer MNS/H/134/2
Obiekt numer MNS/Graf/3052
Obiekt numer MNS/EP/1813
Obiekt numer MNS/E/4692
Obiekt numer MNS/SE-P/4

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Muzeum Narodowe w Szczecinie, będące spadkobiercą sto siedemdziesięcioletniej tradycji muzealnictwa pomorskiego, wyrosło z późnośredniowiecznej i nowożytnej tradycji kolekcjonerskiej władców Księstwa Pomorskiego z dynastii Gryfitów oraz inicjatywy i pasji dziewiętnastowiecznego bogatego mieszczaństwa  nadodrzańskiej metropolii. Dziś dynamicznie rozwijająca się z myślą o licznie odwiedzających Gościach instytucja sprawuje opiekę nad blisko stu pięćdziesięcioma tysiącami muzealiów, wśród których znajdują się dzieła sztuki dawnej, prace klasyków nowoczesności i współczesnych twórców, zabytki archeologiczne, nautyczne, etnograficzne, w tym największy w Polsce zespół świadectw kultury materialnej krajów pozaeuropejskich oraz świadectwa dawnej i nowszej historii Szczecina i Pomorza Zachodniego. 

Szczecińskie Muzeum Narodowe w ramach własnych stałych ekspozycji oraz przygotowywanych każdego roku wystaw czasowych prezentuje publicznie ledwie kilka tysięcy muzealiów ze swych bogatych zasobów. By udostepnić więcej muzealiów i wiedzy  o nich, a także sprostać zmieniającym się oczekiwaniom i potrzebom użytkowników wirtualnego świata online, którzy coraz częściej szukają pierwszego kontaktu z muzealium w wersji cyfrowej, Muzeum Narodowe w Szczcinie postanowiło stworzyć cyfrową wersję muzem, udostępniając posiadane zasoby online.

By osiągnąć ów cel Muzeum Narodowe w Szczecinie we współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz czterema innymi polskimi instytucjami muzealnymi (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Lubelskim w Lublinie oraz Muzeum – Zamek w Łańcucie) realizuje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”) projekt www.muzeach. Służy on nie tylko zdigitalizowaniu muzealnych zbiorów, odpowiedniemu, zestandaryzowanemu procesowi tworzenia cyfrowej dokumentacji wizualnej poszczególnych muzealiów (m.in. spójne zasady zarządzania kolorem, oświetleniem, czy kompozycją w trakcie wykonywania dokumentacji fotograficznej oraz ujednoliconie terminologiczne przy opracowaniu danych opisowych).

gmachy MNS