• Czcionka:
  • Kontrast:
Kolia z wisiorków rożkowatych
Kolia z wisiorków rożkowatych
Pomnik Roberta Prutza na szczecińskim cmentarzu, nieznany
Pomnik Roberta Prutza na szczecińskim cmentarzu, nieznany
Medalion z wizerunkiem Adama Naruszewicza
Medalion z wizerunkiem Adama Naruszewicza
606 Białogard, Holsten, Robert (1862-1954)
606 Białogard, Holsten, Robert (1862-1954)
Podwójny guzik
Podwójny guzik
Nowe Warpno, Bosse, Heinrich (1882-1958); Holsten, Robert (1862-1954)
Nowe Warpno, Bosse, Heinrich (1882-1958); Holsten, Robert (1862-1954)
Pole Nr 68 a, Tarabuła Janusz ur. 1931
Pole Nr 68 a, Tarabuła Janusz ur. 1931
Figurka zoomorficzna, figurka żółwia, nieznany (lobolobane)
Figurka zoomorficzna, figurka żółwia, nieznany (lobolobane)
ćwierćtalar (ort) na pamiątkę śmierci Gustawa Adolfa, Schneider, Johann (czynny 1631-1634)
ćwierćtalar (ort) na pamiątkę śmierci Gustawa Adolfa, Schneider, Johann (czynny 1631-1634)
Fryderyk II, Schadow, Johann Gottfried (1764-1850) (rzeźbiarz)
Fryderyk II, Schadow, Johann Gottfried (1764-1850) (rzeźbiarz)
Bransoleta spiralna typu kujawskiego
Bransoleta spiralna typu kujawskiego
Drzwiczki do spichlerza, nieznany (lobolobane)
Drzwiczki do spichlerza, nieznany (lobolobane)
Prototyp liry, Instrumenty egipskie, Waza, Radło antyczne, Trójnóg, Roccheggiani, Lorenzo (czynny 1804-1817)
Prototyp liry, Instrumenty egipskie, Waza, Radło antyczne, Trójnóg, Roccheggiani, Lorenzo (czynny 1804-1817)
Puchar zdobiony, nieznany
Puchar zdobiony, nieznany
Postacie dwóch przodków, nieznany (lobolobane)
Postacie dwóch przodków, nieznany (lobolobane)
Obiekt numer MNS/A/17768/1-23
Obiekt numer MNS/H/773
Obiekt numer MNS/N/15909
Obiekt numer MNS/ADA-M/97
Obiekt numer MNS/A/22112/2
Obiekt numer MNS/ADA-M/283
Obiekt numer MNS/Sp/983
Obiekt numer MNS/AF/7319
Obiekt numer MNS/N/15671
Obiekt numer MNS/Szt/679
Obiekt numer MNS/A/22105/5
Obiekt numer MNS/AF/958
Obiekt numer MNS/Graf/3985/74
Obiekt numer MNS/A/6225
Obiekt numer MNS/AF/7188

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Muzeum Narodowe w Szczecinie, będące spadkobiercą sto siedemdziesięcioletniej tradycji muzealnictwa pomorskiego, wyrosło z późnośredniowiecznej i nowożytnej tradycji kolekcjonerskiej władców Księstwa Pomorskiego z dynastii Gryfitów oraz inicjatywy i pasji dziewiętnastowiecznego bogatego mieszczaństwa  nadodrzańskiej metropolii. Dziś dynamicznie rozwijająca się z myślą o licznie odwiedzających Gościach instytucja sprawuje opiekę nad blisko stu pięćdziesięcioma tysiącami muzealiów, wśród których znajdują się dzieła sztuki dawnej, prace klasyków nowoczesności i współczesnych twórców, zabytki archeologiczne, nautyczne, etnograficzne, w tym największy w Polsce zespół świadectw kultury materialnej krajów pozaeuropejskich oraz świadectwa dawnej i nowszej historii Szczecina i Pomorza Zachodniego. 

Szczecińskie Muzeum Narodowe w ramach własnych stałych ekspozycji oraz przygotowywanych każdego roku wystaw czasowych prezentuje publicznie ledwie kilka tysięcy muzealiów ze swych bogatych zasobów. By udostepnić więcej muzealiów i wiedzy  o nich, a także sprostać zmieniającym się oczekiwaniom i potrzebom użytkowników wirtualnego świata online, którzy coraz częściej szukają pierwszego kontaktu z muzealium w wersji cyfrowej, Muzeum Narodowe w Szczcinie postanowiło stworzyć cyfrową wersję muzem, udostępniając posiadane zasoby online.

By osiągnąć ów cel Muzeum Narodowe w Szczecinie we współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz czterema innymi polskimi instytucjami muzealnymi (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Lubelskim w Lublinie oraz Muzeum – Zamek w Łańcucie) realizuje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”) projekt www.muzeach. Służy on nie tylko zdigitalizowaniu muzealnych zbiorów, odpowiedniemu, zestandaryzowanemu procesowi tworzenia cyfrowej dokumentacji wizualnej poszczególnych muzealiów (m.in. spójne zasady zarządzania kolorem, oświetleniem, czy kompozycją w trakcie wykonywania dokumentacji fotograficznej oraz ujednoliconie terminologiczne przy opracowaniu danych opisowych).

gmachy MNS