• Czcionka:
  • Kontrast:
Denar, Bogusław I, książę pomorski (około 1127-1187) (emitent)
Denar, Bogusław I, książę pomorski (około 1127-1187) (emitent)
Jednozadziorzec
Jednozadziorzec
Figura kultu zmarłych, nieznany
Figura kultu zmarłych, nieznany
Amulet kościany, nieznany (rzemieślnik)
Amulet kościany, nieznany (rzemieślnik)
Półort z okazji śmierci księcia Jerzego III,  Schambach, Johann (1581-1658) (mincmistrz); Filip II, książę szczeciński (1573-1618) (emitent)
Półort z okazji śmierci księcia Jerzego III, Schambach, Johann (1581-1658) (mincmistrz); Filip II, książę szczeciński (1573-1618) (emitent)
Pokrywa gliniana, nieznany (garncarz)
Pokrywa gliniana, nieznany (garncarz)
Talar, Tabbert, Gottfried (przed 1618-1664) (rytownik); Wilcke, Chrystian (czynny 1617-1633?) (mincmistrz); Bogusław XIV, książę pomorski (1580-1637) (emitent)
Talar, Tabbert, Gottfried (przed 1618-1664) (rytownik); Wilcke, Chrystian (czynny 1617-1633?) (mincmistrz); Bogusław XIV, książę pomorski (1580-1637) (emitent)
20-68, POPIEL Ludmiła (1929-1988)
20-68, POPIEL Ludmiła (1929-1988)
Głowa mężczyzny w turbanie, Tiepolo, Giambattista (1696-1770) (rysownik)
Głowa mężczyzny w turbanie, Tiepolo, Giambattista (1696-1770) (rysownik)
Figura kultu zmarłych, nieznany
Figura kultu zmarłych, nieznany
Głowa dziewczyny II (Głowa kobiety), Kanoldt, Alexander (Karlsruhe 1881- Berlin 1939) (grafik)
Głowa dziewczyny II (Głowa kobiety), Kanoldt, Alexander (Karlsruhe 1881- Berlin 1939) (grafik)
Miecz dwusieczny, nieznany (kowal)
Miecz dwusieczny, nieznany (kowal)
Motyka kościana
Motyka kościana
Ciosak odłupkowy
Ciosak odłupkowy
7/73, ORBITOWSKI Janusz  (1940-2017)
7/73, ORBITOWSKI Janusz (1940-2017)

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Muzeum Narodowe w Szczecinie, będące spadkobiercą sto siedemdziesięcioletniej tradycji muzealnictwa pomorskiego, wyrosło z późnośredniowiecznej i nowożytnej tradycji kolekcjonerskiej władców Księstwa Pomorskiego z dynastii Gryfitów oraz inicjatywy i pasji dziewiętnastowiecznego bogatego mieszczaństwa  nadodrzańskiej metropolii. Dziś dynamicznie rozwijająca się z myślą o licznie odwiedzających Gościach instytucja sprawuje opiekę nad blisko stu pięćdziesięcioma tysiącami muzealiów, wśród których znajdują się dzieła sztuki dawnej, prace klasyków nowoczesności i współczesnych twórców, zabytki archeologiczne, nautyczne, etnograficzne, w tym największy w Polsce zespół świadectw kultury materialnej krajów pozaeuropejskich oraz świadectwa dawnej i nowszej historii Szczecina i Pomorza Zachodniego. 

Szczecińskie Muzeum Narodowe w ramach własnych stałych ekspozycji oraz przygotowywanych każdego roku wystaw czasowych prezentuje publicznie ledwie kilka tysięcy muzealiów ze swych bogatych zasobów. By udostepnić więcej muzealiów i wiedzy  o nich, a także sprostać zmieniającym się oczekiwaniom i potrzebom użytkowników wirtualnego świata online, którzy coraz częściej szukają pierwszego kontaktu z muzealium w wersji cyfrowej, Muzeum Narodowe w Szczcinie postanowiło stworzyć cyfrową wersję muzem, udostępniając posiadane zasoby online.

By osiągnąć ów cel Muzeum Narodowe w Szczecinie we współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz czterema innymi polskimi instytucjami muzealnymi (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Lubelskim w Lublinie oraz Muzeum – Zamek w Łańcucie) realizuje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”) projekt www.muzeach. Służy on nie tylko zdigitalizowaniu muzealnych zbiorów, odpowiedniemu, zestandaryzowanemu procesowi tworzenia cyfrowej dokumentacji wizualnej poszczególnych muzealiów (m.in. spójne zasady zarządzania kolorem, oświetleniem, czy kompozycją w trakcie wykonywania dokumentacji fotograficznej oraz ujednoliconie terminologiczne przy opracowaniu danych opisowych).

gmachy MNS