• Czcionka:
  • Kontrast:
Wazon, Rosenthal, Philipp (1855-1937)
Wazon, Rosenthal, Philipp (1855-1937)
Medal nagrodowy Pomorskiego Towarzystwa Ekonomicznego  , Ludwig Ostermann, Ludwig (1819-1900) (medalier); Loos, Gottfried Bernhard (1773–1843) (były właściciel zakładu)
Medal nagrodowy Pomorskiego Towarzystwa Ekonomicznego , Ludwig Ostermann, Ludwig (1819-1900) (medalier); Loos, Gottfried Bernhard (1773–1843) (były właściciel zakładu)
Landschaft aus dem bayrischen Hochgebirge, Steinike Johann Heinrich (1825–1909) (malarz)
Landschaft aus dem bayrischen Hochgebirge, Steinike Johann Heinrich (1825–1909) (malarz)
Nóż typu Pfatten
Nóż typu Pfatten
776 Powalice, Holsten, Robert (1862-1954) (inicjator); nieznany (badacz)
776 Powalice, Holsten, Robert (1862-1954) (inicjator); nieznany (badacz)
Wstęga III, Fajó, János (1937-2018)
Wstęga III, Fajó, János (1937-2018)
Tłok pieczętny, Cech pończoszników ze Szczecina (zleceniodawca)
Tłok pieczętny, Cech pończoszników ze Szczecina (zleceniodawca)
857 Sieden-Bollentin, Holsten, Robert (1862-1954)
857 Sieden-Bollentin, Holsten, Robert (1862-1954)
Pałka z postaciami przodków, nieznany (lobolobane)
Pałka z postaciami przodków, nieznany (lobolobane)
Zapinka, nieznany
Zapinka, nieznany
Wieszak do szafy
Wieszak do szafy
1/24 talara
1/24 talara
Tracha bilonowa
Tracha bilonowa
Akwaforta - pejzaż portowy, nieznany (rysownik)
Akwaforta - pejzaż portowy, nieznany (rysownik)
Tykwa, naczynie do przechowywania i transportowania wody, nieznany
Tykwa, naczynie do przechowywania i transportowania wody, nieznany
Obiekt numer MNS/H/808
Obiekt numer MNS/N/7351
Obiekt numer MNS/Szt/1403
Obiekt numer MNS/A/22091/17
Obiekt numer MNS/ADA-M/260
Obiekt numer MNS/SWO/35
Obiekt numer MNS/Sf/300
Obiekt numer MNS/ADA-M/277
Obiekt numer MNS/AF/7183
Obiekt numer MNS/H/868/3
Obiekt numer MNS/H-Sp/6
Obiekt numer MNS/N/14209
Obiekt numer MNS/N/13401
Obiekt numer MNS/H/124
Obiekt numer MNS/AF/2160

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Muzeum Narodowe w Szczecinie, będące spadkobiercą sto siedemdziesięcioletniej tradycji muzealnictwa pomorskiego, wyrosło z późnośredniowiecznej i nowożytnej tradycji kolekcjonerskiej władców Księstwa Pomorskiego z dynastii Gryfitów oraz inicjatywy i pasji dziewiętnastowiecznego bogatego mieszczaństwa  nadodrzańskiej metropolii. Dziś dynamicznie rozwijająca się z myślą o licznie odwiedzających Gościach instytucja sprawuje opiekę nad blisko stu pięćdziesięcioma tysiącami muzealiów, wśród których znajdują się dzieła sztuki dawnej, prace klasyków nowoczesności i współczesnych twórców, zabytki archeologiczne, nautyczne, etnograficzne, w tym największy w Polsce zespół świadectw kultury materialnej krajów pozaeuropejskich oraz świadectwa dawnej i nowszej historii Szczecina i Pomorza Zachodniego. 

Szczecińskie Muzeum Narodowe w ramach własnych stałych ekspozycji oraz przygotowywanych każdego roku wystaw czasowych prezentuje publicznie ledwie kilka tysięcy muzealiów ze swych bogatych zasobów. By udostepnić więcej muzealiów i wiedzy  o nich, a także sprostać zmieniającym się oczekiwaniom i potrzebom użytkowników wirtualnego świata online, którzy coraz częściej szukają pierwszego kontaktu z muzealium w wersji cyfrowej, Muzeum Narodowe w Szczcinie postanowiło stworzyć cyfrową wersję muzem, udostępniając posiadane zasoby online.

By osiągnąć ów cel Muzeum Narodowe w Szczecinie we współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz czterema innymi polskimi instytucjami muzealnymi (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Lubelskim w Lublinie oraz Muzeum – Zamek w Łańcucie) realizuje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”) projekt www.muzeach. Służy on nie tylko zdigitalizowaniu muzealnych zbiorów, odpowiedniemu, zestandaryzowanemu procesowi tworzenia cyfrowej dokumentacji wizualnej poszczególnych muzealiów (m.in. spójne zasady zarządzania kolorem, oświetleniem, czy kompozycją w trakcie wykonywania dokumentacji fotograficznej oraz ujednoliconie terminologiczne przy opracowaniu danych opisowych).

gmachy MNS