• Czcionka:
 • Kontrast:
poprzedni obiekt
następny obiekt
Fryderyk Wilhelm Sylm (intendent mennicy); Stanisław August Poniatowski, król polski, wielki książę litewski (1732-1798) (emitent)

Talar

 • moneta
Talar
511
85
Oceń obiekt:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ordery > Order Świętego Stanisława
 • korona
 • wieniec laurowo-dębowy
 • tarcza herbowa
 • marka kolońska
 • Stanisław August Poniatowski, król polski, wielki książę litewski (1732-1798) - ikonografia
 • Poniatowscy (ród)

Dane podstawowe

 • Numer inwentarzowyMNS/N/11275
 • Autor/WytwórcaFryderyk Wilhelm Sylm (intendent mennicy); Stanisław August Poniatowski, król polski, wielki książę litewski (1732-1798) (emitent)
 • NazwaTalar
 • Miejsce powstaniaKrólestwo Polskie, państwo historyczne (Europa); Warszawa (Polska)
 • Czas powstania1766
 • Technikabicie
 • Materiałsrebro
 • Wymiary
   • cały obiekt:
   • 44 mm (średnica)
   • 27.76 g (masa)
 • Sygnatury / Napisy / Znaki
  • 1. Sygnatura:
  • inicjały intendenta mennicy:
  • FS
  • ; Fryderyk (Wilhelm) Sylm czynny w latach 1765-1767
 • Sposób nabyciazakup
 • Odpowiedzialny działDział Numizmatyki
 • WłaścicielMuzeum Narodowe w Szczecinie

Awers: w kreskowanej obwódce popiersie władcy w puklerzu w prawo, z narzuconym płaszczem gronostajowym i łańcuchem Orderu Orła Białego na piersi, napis w otoku: STANISLAUS AUGUSTUS D G REX POL M D LITHU. Rewers: w kreskowanej obwódce w wieńcu laurowo-dębowym oplecionym wstęgą Orderu Orła Białego z dewizą: PRO FIDE GREGE ET LEGE (Za Wiarę, Króla i Prawo), okrągła, ukoronowana pięciopolowa, tarcza herbowa z herbami Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz małym herbem Ciołek Poniatowskich w centrum, po bokach orderu inicjały F-S, napis w otoku: X EX MARCA PURA - COLONEN 1766. Rant monety pod postacią laurowego wieńca.

Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego (1732–1798) było w historii Rzeczpospolitej okresem licznych reform. Sejm elekcyjny zobowiązał nowego króla m.in. do przeprowadzenia reformy monetarnej i wprowadzenia w Polsce nowego stabilnego pieniądza. Dzięki pożyczkom król zdołał się wywiązać z tego obowiązku i w 1766 roku uruchomił nowoczesną mennicę. W 1771 roku Stanisław August przejął mennictwo państwa, de facto finansując je ze swojej szkatuły. Przykładem dbałości nie tylko o jakość substancjonalną monet, ale także o ich wartość artystyczną jest prezentowany talar. Na awersie umieszczono realistyczny portret władcy w puklerzu i łańcuchu Orderu Orła Białego. Jest to zresztą jedyny typ talara (pomijając egzemplarze próbne), na którym znalazł się taki wizerunek. Na rewersie umieszczono ukoronowaną, okrągłą, czteropolową tarczę Królestwa Polskiego i Litwy z nałożonym herbem rodowym władcy. Tarczę otocza wieniec dębowo-laurowy z podwieszonym Orderem Orła Białego i wplecioną wstęgą orderową. Napis otokowy informował, że z marki kolońskiej czystego srebra wybijano dziesięć talarów. Była to tzw. stopa konwencyjna stosowana w wielu państwach Rzeszy Niemieckiej. Reforma w Polsce nie uwzględniła stopy stosowanej w Prusach, według której z marki bito 10½ talara. W efekcie polskie monety były wywożone do Prus, a do Polski napływał pieniądz gorszy. Mimo to systemu polskiego nie korygowano przez 20 lat, a straty mennicy król pokrywał z własnych pieniędzy. W 1787 roku przy sprzeciwie władcy przeprowadzono częściową reformę mennictwa, nieznacznie podwyższając stopę, co uczyniło wywóz polskich pieniędzy mniej opłacalnym. W maju 1794 roku królowi odebrano przywilej bicia monety, a mennica została przejęta przez Komisję Skarbową. Dokonano też kolejnej reformy polskiego systemu pieniężnego w praktyce zrównując stopę menniczą polskich monet z pruskimi. Ta reforma całkowicie zahamowała odpływ polskiego srebra do Prus.

Mieszko Pawłowski

magazyn