• Czcionka:
 • Kontrast:
poprzedni obiekt
następny obiekt
Autor nieznany - kultura ceramiki sznurowej

Puchar zdobiony

 • naczynie, ceramika
Puchar zdobiony
518
77
Oceń obiekt:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • neolit
 • naczynia gliniane
 • ceramika
 • garncarstwo
 • wyposażenie > wyposażenie grobowe
 • kultura ceramiki sznurowej

Dane podstawowe

 • Numer inwentarzowyMNS/A/5899
 • Autor/WytwórcaAutor nieznany - kultura ceramiki sznurowej
 • NazwaPuchar zdobiony
 • Czas powstanianeolit schyłkowy
 • Technikawyrób ręczny, jednostkowy, lepienie, lepienie ręczne, wypalanie
 • Materiałglina
 • Wymiary
   • cały obiekt:
   • 13.6 cm (wysokość)
   • 12.1 cm (średnica)
   • 429.9 g (masa)
 • Sygnatury / Napisy / Znaki
  • 1. Napis:
  • wykonany czerwoną farbą, pismem technicznym prostym, zawiera dane metrykalne w kolekcji muzealnej (nazwa miejscowości, w której znaleziono zabytek i oznaczenie inwentarzowe):
  • DUCHOW 1174a
  • ; Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde (1824-1945)
  • 2. Napis:
  • wykonany czerwoną farbą, pismem technicznym prostym, zawiera dane metrykalne w kolekcji muzealnej (nazwa miejscowości, w której znaleziono zabytek i oznwykonany czarnym tuszem - numer ekspozycyjny wykonany w trakcie przygotowań do dawnej wystawy:
  • 145/w
  • ; Muzeum Pomorza Zachodniego Szczecin
 • Kolekcjaepoka kamienia
 • Miejsce zebrania w terenieDuchowo (część miasta Police, województwo zachodniopomorskie)
 • Sposób nabyciapozyskanie własne
 • Odpowiedzialny działDział Archeologii
 • WłaścicielMuzeum Narodowe w Szczecinie

Puchar o kształcie esowatym, zdobiony na szyjce dookolnymi pasmami odcisków sznura, złożonymi z 4 grup odcisków zwielokrotnionych linii, podkreślonym od dołu dookolną linią drobnych nakłuć. Powierzchnia nierówna, niestarannie wyrównywana, ze śladami po wypadających w trakcie wypału dodatkach w masie garncarskiej. Nad dnem wywiercony wtórnie otworek. Naczynie rekonstruowane i uzupełnione barwionym gipsem

Łagodnie profilowany puchar gliniany zdobiony odciskami sznura i nakłuciami, odkryty w Duchowie (Duchow – obecnie część miasta Police) trafił do gromadzonych w Szczecinie zbiorów Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza (Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde) w 1876 roku. Podarował go właściciel tamtejszego majątku ziemskiego Schemel wraz z ułamkami innego naczynia glinianego, siekierą z diorytu oraz z wykonanymi z krzemienia dwiema siekierami, fragmentem noża i płoszczem. Wszystkie te przedmioty pochodzą z piaszczystego pagórka znajdującego się w okolicy gruntów należących do darczyńcy.

Wątpliwości wzbudził kontekst odkrycia tych przedmiotów. Wyraził je dr Emil Walter, profesor Gimnazjum Mariackiego w Szczecinie i członek szczecińskiego Towarzystwa, w publikacji z 1898 roku, omawiającej naczynia z młodszej epoki kamienia w zbiorach szczecińskich. W opracowaniu tym, zamieszczonym w księdze wydanej z okazji jubileuszu prof. Hugona Lemcke`go, dyrektora gimnazjum i przewodniczącego Towarzystwa, kompleksowo opisał znalezisko z Duchowa. Zwrócił przy tym uwagę na obecność w miejscu odkrycia węgli drzewnych i kości przeżuwaczy, co mogłoby świadczyć o istnieniu tutaj osady, choć sam skłaniał się do interpretacji znaleziska jako zespołu pochodzącego z wyposażenia grobu bez komory skonstruowanej z kamieni.

Taka interpretacja została powszechnie przyjęta w późniejszej literaturze. Zwrócono jednak uwagę na współwystępowanie w tym zespole przedmiotów, które osobno mogłyby być korelowane z wczesnym i późniejszymi etapami osadnictwa społeczności kultury ceramiki sznurowej na Pomorzu Zachodnim. Puchar kształtem i zdobieniem nawiązuje do form występujących w najstarszej fazie, tzw. horyzoncie ogólnoeuropejskim inwentarzy kultury ceramiki sznurowej. Najmłodszym jest płoszcze krzemienne, które określano jako fragment sztyletu lub grot oszczepu, a w nowszych opracowaniach jest identyfikowane z ostrzem tzw. berła sztyletowego, wzorowanego na wyrobach z miedzi.

Krzysztof Kowalski

wystawa

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych, ul. Staromłyńska 27, Szczecin